{YEŞİL KART}

YEŞİL KART ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN YAPMASI GEREKEN BİLGİLER AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR
1 - Yeşil kart almak isteyen kişi herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayacak. (SSK,BAĞ-KUR lu ve Emekli Sandığı) ayrıca aylık fert başına düşen geliri 126,70-YTL nin altında olacak.
2 - Yeşil kart almak isteyen vatandaş, önce ilçemiz devlet hastanesi Yeşil kart Bürosuna gidecek oradan “yeşil kart başvuru ve bilgi formu” ve yeşil kart verilecekler için soruşturma ve ikametgah belgesini alacak ve bu formların ilgili yerlere başvurusunu yapan kişi tarafından doldurulacak.
3 - Mahalle ve köy muhtarına imzalatacak.
4 - Nüfus Müdürlüğünden kaydını alacak.
5 - Malmüdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden, Belediye Başkanlığından, Tarım İlçe Müdürlüğünden, Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünden ( TEKEL), Pancar Bölge Müdürlüğünden, Şoförler Cemiyetinden, T.C. Ziraat Bankasından,Türkiye İş Bankasından ve BAĞ- KUR Bürosundan evraklar alınacak.
6 - Yeşil kart dosyası, İlçe Jandarma Komutanlığına veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne araştırma için teslim edilecek. Bu dairelerdeki araştırmadan sonra dosyalar yeşil kart bürosuna teslim edilmektedir.
7 - Yeşil kart alan kişilerin (18 yaşından büyük olanları) SSK kaydına ise Yeşil kart bürosunda bakılmaktadır.
8 - Dosyalar tamam olduktan sonra her hafta Perşembe günleri Kaymakamlığımız İlçe İdare Kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yeşil kart dosyalarının tüm işleri bittikten sonra, bir ay içinde yeşil kart alma hakkına sahip olan kişiler yeşil kartlarını almaktadırlar.

www.celtik.net