• çalışan demir pas tutmaz.
 • Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.
 • çamura taş atma üstüne sıçrar.
 • Can boğazdan gelir.
 • Can çıkar huy çıkmaz.
 • Can çıkmadan ümit kesilmez.
 • Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.
 • Canı yanan eşek atı geçer.
 • çatal kazık yere batmaz.
 • çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.
 • çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
 • çingenenin ipini, kendisine çektirirler.
 • çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
 • çıngıraklı deve kaybolmaz.
 • çıracı olsam ay akşamdan doğar.
 • çocuğu işe gönder, peşinden sen git.
 • çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.
 • çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.
 • çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.
 • çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.
 • çürük iple kuyuya inilmez.
 • çürük tahtaya çivi çakılmaz.
 • Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.
 • Damlaya damlaya göl olur.
 • Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.
 • Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
 • Davulun sesi uzaktan güzel gelir.
 • Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
 • Demir nemden insan gamdan çürür.
 • Demir tavında dövülür.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17