• Bekâra karı boşamak kolay gelir.
 • Beleş peynir fare kapanında bulunur.
 • Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
 • Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.
 • Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
 • Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.
 • Beş kuruşluk fener o kadar yanar.
 • Beş parmağın beşi bir değildir.
 • Besle kargayı oysun gözünü.
 • Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.
 • Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.
 • Bıçak sapını kesmez.
 • Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
 • Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
 • Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.
 • Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.
 • Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
 • Bin bilsen de bir bilene danış.
 • Bin ölçüp bir biçmeli.
 • Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
 • Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
 • Bir ağaçta gül de biter, diken de.
 • Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
 • Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.
 • Bir bulutla kış gelmez.
 • Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
 • Bir dirhem et, bin ayıp örter.
 • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 • Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.
 • Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17