• Ağaç yaş iken eğilir.
 • Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.
 • Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.
 • Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.
 • Ağacı kurt, insanı dert bitirir.
 • Ağaçlı köyü su basmaz.
 • Ağaçtan maşa, aptaldan (çingenden) paşa olmaz.
 • Ağır kazan geç kaynar.
 • Ağır otur, batman götür.
 • Ağır taş batman döver.
 • Ağız yemeyince yüz utanmaz.
 • Ağlama ölü için, ağla deli için.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
 • Ağlayak da gözden mi olak?
 • Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.
 • Ağrısız baş mezarda gerek.
 • Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.
 • Ağzı açık ayran delisi.
 • Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.
 • Ak akçe kara gün içindir.
 • Ak koyunun kara kuzusu da olur.
 • Akan su yosun tutmaz.
 • Akan su, pis tutmaz.
 • Akçe bulsam, çıkı yok.
 • Akıl akıldan üstündür.
 • Akıl yaşta değil baştadır.
 • Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.
 • Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.
 • Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali?
 • Akılsız basın cezasını ayaklar çeker.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17