• Abanın kadri, yağmurda bilinir. Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 • Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.
 • Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
 • Aç köpek fırın yıkar.
 • Aç koynunda azık durmaz.
 • Aç kurt insana saldırır.
 • Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.
 • Aç tokun halinden bilmez.
 • Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.
 • Acele giden ecele gider.
 • Acele ise, şeytan karışır.
 • Acele yürüyen yolda kalır.
 • Acemi katır kapı önünde yük indirir.
 • Acı acıyı bastırır,su sancıyı.
 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
 • Açık yaraya kurt düşmez.
 • Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.
 • Açın imanı olmaz.
 • Açın karnı doyar gözü doymaz.
 • Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
 • Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.
 • Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.
 • Adamak kolay,ödemek güçtür.
 • Adamakla mal tükenmez.
 • Adamın iyisi iş başında belli olur.
 • Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene.
 • Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.
 • Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
 • Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17