• Zahmetsiz rahmet olmaz.
 • Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
 • Zararın neresinden dönersen kârdır.
 • Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
 • Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
 • Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar.
 • Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
 • Zenginin horozu bile yumurtlar.
 • Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
 • Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
 • Zora dağlar dayanmaz.
 • Zorla güzellik olmaz.
 • Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17