• Rüzgar eken Fırtına biçer.
 • Sabır eden derviş muradına ermiş.
 • Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi.
 • Sakla samanı gelir zamanı.
 • Saman elin se samanlık senin
 • Şaşkın ördek, tersine doğru yüzer.
 • Sayılı koyunu kurt kapmaz.
 • Sen kendini övme el seni övsün.
 • Şimşek çakmadan gök gürlemez.
 • Sinek küçük ama, mide bulandırır.
 • Soğuk su, sıcak aş - diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı.
 • Sopayı yiyen eşek, atı geçer.
 • Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.
 • Söyleme dostuna, oda söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.
 • Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.
 • Söz büyüğün sus küçüğün.
 • Söz gümüş sükut altın.
 • Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır.
 • Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
 • Su akarken testini doldur.
 • Su akmayınca durulmaz.
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
 • Tartılırsan denginle tartıl.
 • Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
 • Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
 • Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
 • Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
 • Tereciye tere satılmaz.
 • Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.
 • Tırnağın varsa başını kaşı.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17