• İt utansa don giyer.
 • İti an çomağı hazırla.
 • İyi insan lafının üzerine gelirmiş.
 • İyilikle uslanmıyanın sonu kötektir (Dayak).
 • Kafirden hacı, elden bacı olmaz.
 • Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle.
 • Kalem kılıçtan üstündür.
 • Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.
 • Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.
 • Karnıyın doymayacağı yere, açlığını bidirme.
 • Kasap et derdinde koyun can derdinde.
 • Kasap sevdiği postu yere vurur.
 • Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma.
 • Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker.
 • Kaz gelecek yerden Tavuk esirgenmez.
 • Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.
 • Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünür.
 • Kel yanında kabak anılmaz.
 • Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.
 • Kendi düşen ağlamaz.
 • Keskin sirke küpüne zarar verir.
 • Kılıç kınını kesmez.
 • Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar.
 • Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.
 • Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür.
 • Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.
 • Kızım sana diyorum, gelinim sen anla.
 • Kızını dövmeyen dizini döver.
 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
  Sayfa - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -8 -9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 - 17